Telefon
WhatsApp
TÜRK'LERİN IRAK SURİYE VE BATI TRAKYADA EĞİTİMİNDE FETÖ GERÇEĞİ
zemedya

Geçtiğimiz haftaki yazımda, Başkanı olduğum Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRKDEGS) ile Bulgaristan Türkleri (BULTÜRK) bağlısı Bulgaristan Araştırma Merkezi (BGSAM), işbirliği ile İstanbul Topkapı Üniversitesi ev sahipliğinde geçtiğimiz günlerde yapılan “Türkiye Yüzyılı ve Türk Dünyasında Eğitimde Dönüşüm Çalıştayı”nda gündeme gelen ortak sorun ve çözüm önerilerinden bahsetmiştim.

Bugün ise yine çalıştayda ele alınan konular arasında yer alan Irak, Suriye ve Batı Trakya'daki soydaşlarımızın eğitimle ilgili yaşadığı zorluklardan ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinden bahsedeceğim.

Önce Irak’taki durumdan başlayalım.

Irak’ta IKBY (Irak’ın Kuzeyi Bölgesel Yönetimi) ve Barzani’nin Türkler Üzerindeki Baskısı

Irak Türkleri’nin çok uzun yıllardan beri yaşadıkları kültürel ve politik asimilasyon en çok eğitim sathında hissedilmektedir.

Irak'ta, IKBY (Irak'ın Kuzeyi Bölgesel Yönetimi) ve dolayısıyla Barzani'nin yoğun etkisi ile, Türk soydaşlarımızın bölgedeki eğitim sürekliliği zaman içinde sekteye uğramıştır.

Ne yazık ki, bölgede ve Irak genelinde nüfus olarak (yaklaşık 3,5 milyon) Türkler, üçüncü büyük halk topluluğu olmalarına rağmen, Türkçe eğitim veren bir üniversite kurulmamış kurdurulmamıştır.

Bölgedeki soydaşlarımız üniversite eğitimi yalnızca Kürtçe ve Arapça verildiği için, bu iki seçeneğe maruz bırakılmaktadır.

Bu nedenle de, Irak Türkleri eğitim görmek ve geleceklerini tesis edebilmek için ya Kürtçe ya da Arapça öğrenmeye mecbur bırakılmaktadır.

Yani, bölgenin asli unsuru olan Türk halkı asimile olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Meseleye eğitimden politikaya kadar geniş bir alanda baktığımızda; Irak Türklerinin geleceği IKBY’nin insafına teslim edilmiş gibidir.

Bu durum, Türklerin Irak genelinde nüfus bakımından üçüncü sırada, IKBY bölgesinde ise ikinci sırada yer almasından dolayı utanç vericidir.

Türk Okulları Irak’ta da Kapanma Tehlikesi ile Karşı Karşıya…

Günümüzde ne yazık ki Irak Türkleri, Irak’ta Türkçe eğitim veren, ilkokul, ortaokul ve liseleri tercih etmiyorlar bunun en önemli nedeni ise Irak’ta Türkçe eğitim veren bir üniversitenin bulunmamasından ileri gelmektedir. Aileler, söz konusu Türkçe eğitim veren okulların öğrencilere gelecekleri konusunda umut vadedememesi nedeniyle Arapça veya Kürtçe eğitim veren okullara yönelmek zorunda kalmaktadır.

Türk öğrenciler Türkçe dilinde eğitimin süreksizliğinden dolayı Türk okullarını tercih etmemekte, okullar ise öğrenci azlığı sebebiyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Irak'taki Türk Öğrencilerin Müfredat ve Gelecek Çizme Mücadelesi

Irak'ta, eğitim müfredatları önce Kürtçe ve Arapça olarak hazırlanmakta, daha sonra ise Türkçe'ye çevrilmektedir. Ancak, bu müfredatın içerdiği tarih dersleri, genellikle Arap bakış açısından Türkleri ele almaktadır. Bölgedeki Türk öğrenciler, kendi milli şuurunu daha etkili bir şekilde geliştirebilmek için tarihlerini bu çerçevede öğrenmelidir. Bu nedenle, eğitim müfredatları Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

Irak'ta, üniversite sınav soruları, Türkçe seviyesi yeterli olmayan öğretmenler tarafından hazırlandığından dolayı Türk öğrenciler büyük zorluklar yaşamaktadır. Bu sınavlarda başarılı olabilmek adeta öğrenciler için bir bulmaca çözme sürecine dönüşmüştür.

Irak’ta Türkler İçin Üniversite Sınav Soruları FETÖ Okulları Tarafından Hazırlanıyor… FETÖ de Böylece Kendine Öğrenci Devşiriyor…

Üniversite sınavı soruları, Türk öğrenciler için IKYB bölgesinde faaliyet gösteren FETÖ’cü okulların öğretmenleri tarafından hazırlanmaktadır.

FETÖ okullarında okumayan öğrenciler ise başarısız kılınarak sistemin dışına itilmektedir.

Bu taktik, sadece başarısızlık yaratmakla kalmaz, aynı zamanda FETÖ okullarına yeni öğrenci kazandırma stratejisinin bir parçasıdır. Bu sayede örgüt, Irak’ta kendi saflarını genişletme fırsatı elde etmektedir.

Barzani Şemsiyesindeki FETÖ Okulları

Barzani Yönetimi ise FETÖ okullarını bırakın kapatmayı, özellikle destek vermektedir. FETÖ ve BARZANİ ikilisinin sıkı fıkılığını bilmeyen yok. Ama ne hikmetse tüm ekonomisini neredeyse Türkiye’ye borçlu olan Barzani’ye FETÖ konusunda Türkiye geri adım pek attıramamış.

Türkiye’nin IKBY’nin Türkiye sayesinde kazanımlarını gerekirse pazarlık konusu yaparak, Barzani’nin FETÖ okullarını kapatmasını sağlaması son derece önemlidir.

Irak’ta Türkçe Eğitim Veren Üniversite İhtiyacı Her Bakımdan Ciddileşmektedir

Bu kökleşmiş ve kronikleşmiş durum tümü ile Türkçe eğitim veren üniversitelerin kurulması gerekliliğini elzem hale getirmektedir.

Türkiye, tüm bu riskleri bertaraf etmek için devlet desteği ile Irak’ta YÖK’e bağlı Türkçe eğitim veren en azından iki üniversite kurmalıdır, bu üniversitelerden biri IKYB bölgesinde bir diğeri ise Kerkük’te kurulmasında büyük fayda vardır.

Irak’ta kurulması planlanan Türk üniversitelerinde öğrencilerin okuduğu bölümler ne olursa olsun kültür, tarih ve edebiyat alanında ortak derslerin de olması elzemdir.

Keza söz konusu bu okulların müfredatları da Türkçe olmalıdır.

Türkler Irak’ta ne IKBY’nin, ne de FETÖ’nün insafına bırakılmamalıdır.

Batı Trakya’da FETÖ Okulları Hala Faaliyette

Batı Trakya'daki FETÖ okulları kapatıldı; ancak doğrudan bölgeden elde ettiğimiz bilgi ve tespitlere göre, okulların ismi değiştirilerek ve idari-öğretmen yapısı aynı kalarak tekrar açıldığı belirlenmiştir. FETÖ okulları, Batı Trakya'da ve Türk Dünyasında çeşitli isimler altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Balkanlar'da, özellikle Batı Trakya'da, Türkçe öğrenme ve öğretme merkezlerinin kurulması önemli bir gerekliliktir.

Batı Trakya'da özerk eğitim, Yunanistan'ın Türkleri asimile etme amacını taşıyan eğitim mevzuatlarıyla engellenmektedir. Bu bağlamda, Batı Trakya'da Lozan Antlaşması'ndan kaynaklanan haklarımız herhangi bir taviz verilmeden kullanılmalıdır.

Batı Trakya'dan Türkiye'ye yükseköğrenim için gelen öğrenci sayısı 11.300'dür. Bu öğrencilere yönelik kariyer rehberlik ve Türk kültürü uyum programları düzenlenmelidir.

Türk Dünyasına Açılan Kapımız Nahçıvan’ı Unutmayalım

Azerbaycan’da, özellikle 1970'ten bu yana Nahçıvan Türkleri bölgedeki soydaşlarımızın birçoğunun hala nüfus cüzdanına sahip olmadığı bir durumla karşı karşıyadır. Bu nedenle, bölgedeki Türkler eğitim alamamaktadır. Türkiye, bu konuda hemen bir çalışma başlatmalıdır.

Suriye’ye Gelince Durum Çok Vahim…

2016’dan beri Suriye’nin kuzeyinde, Türkmenlerin yoğun olduğu bölgelerde yaptığımız başarılı harekâtlarla 7 yılı aşkın süredir bölgede kontrolümüz altında güvenli bölgeler oluşturduk ama maalesef Türkçe müfredatla Türkçe eğitim veren (Türkçe öğreten demiyorum) bir ilkokul dahi açmamışız…

Ne diyelim? Sözün bittiği yer…

Yaptığımız harekatların, sarf ettiğimiz her türlü fedakarlık ve emeğin karşılığını Türkiye ve Türkçe etkisi oluşturmadan nasıl alabiliriz ki?

Umarım Devletimiz sesimizi duyar ve gereğini yapar.

“Türkiye’nin ve Türk Devletler Teşkilatı’nın Ortadoğu, Balkanlar politikalarının temelinde Türkler olmasının” menfaatlerimizin korunması ve geliştirilmesi açısından son derece önemli olduğu düşüncemi bir kez daha paylaşmak isterim.

Allah Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini ve Türkiye’yi korusun ve güçlendirsin.

TSK’yı daima muzaffer eylesin, Türk askerinin ayağına taş değdirmesin.

ZEMEDYA

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

inci

Bakirköy Nöbetçi Eczaneler

medya
medya

E-Bülten Aboneliği