Telefon
WhatsApp
TSK VE ORDU MİLLET KAVRAMI
zemedya

TSK VE ORDU MİLLET KAVRAMI

Tarih boyunca “Ordu-Millet” olarak adlandırılan Türkler; başta Asya Kıtası olmak üzere Avrupa ve Afrika dâhil geniş coğrafyalarda çok sayıda devlet kurmuş, bozkır yaşantısının hareketli ve güçlü olmayı gerektiren zorlu şartları, Türkleri dayanıklı ve mücadeleci bir millet hâline getirirken güçlü ve iyi teşkilatlanmış ordular kurmalarında önemli bir etken olmuştur. MÖ 209’da kurulduğu kabul edilen ilk düzenli ve disiplinli Türk ordusunun Büyük Hun İmparatorluğu döneminde oluşturulduğu, bu yeni yapıda en büyük birliğin, 10.000 kişiden oluşan tümenler olduğu, tümenlerin binli, yüzlü ve onlu olmak üzere kademeli olarak küçülen birliklere ayrıldığı, söz konusu bu teşkilat yapısının küçük değişikliklerle tarih boyunca bütün Türk devletlerinde varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Türklerde ordu her zaman devletin en temel yapılarından biri olmuş ve önemini daima korumuştur. Disiplin, teşkilat, eğitim ve silah yönünden mükemmeliyet Türk ordularının ortak özellikleri olmuştur.

Milletin desteğini, saygısını ve sevgisini kazanmayan bir ordunun güçlü olması mümkün mü? TSK’nin özellikle son on yılını değerlendirmek maksadıyla hazırlanan bu makalede, araştırılması gereken en önemli konu; ordunun gücünün kaynağıdır. Türk milleti için, “Ordu Millet veya Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir” kavramının temelinde bu güç vardır. Milli tarihimizden örneklere baktığımızda; Birinci Dünya Savaşı sonrasında, 1920’de dağıtılan ve silahları elinden alınan TSK, nasıl oldu da üç yıl içinde yedi düveli yendi ve milli mücadeleyi zafere taşıdı? ABD ordusu Vietnam'a göre çok baskın bir süper güçtü. Ama ABD; 50 bin asker kaybederek ve 4 milyon insanın ölümüne yol açarak bu ülkeden çekildi. Sovyetler Birliği kendisinden zayıf olan Finlandiya'yı 1939-40 kış savaşında işgal etmiş, ama bu küçük ülkeye karşı rezil olmanın eşiğinden dönmüştür. İsrail az sayıda personeliyle kendisinden on kat fazla olan Arap ordusu karşısında zafer kazanabilmiştir. O yüzden uçak, gemi, tank, top, tüfek sayıları ile tarafların nükleer silah durumu yüksek olan ordular için, eğer arkasında milletin desteği ve sevgisi ile ordunun milli hedefe olan köklü inançları varsa değer kazanır.

Coğrafi konum ve bu konumdan kaynaklanan tarihi ve siyasi tehditler ülkenin silahlı güç ihtiyacını belirleyen en önemli unsurdur. Türkiye; Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu gibi kriz bölgeleri ile inanç ve kültürlerin çekişme noktaları arasında kalan, gerçekten Asya, Avrupa ve Afrika arasında üç kıtayı birbirine bağlayan bir köprü konumundadır. Bu nedenle güçlü ülke ve güçlü ordu olmadan bu bölgede huzur ve güven içinde yaşamak mümkün mü? Dünya deniz ticareti için hayati önemdeki Türk Boğazları ile Karadeniz ve Akdeniz, ülkemizden geçen stratejik enerji ve ulaşım hatları, batı ve doğu kültür coğrafyasının düğüm noktası olan Türkiye’yi güçlü ekonomi ve onun desteklediği güçlü ordu bulundurmaya mahkum etmektedir. Aksi halde Irak ve Suriye gibi iç savaş ve bölünmekten kurtulamayız.

Güçlü ordunun temelini; eğitimli, inançlı, milli ve yerli düşünce yapısına ve yüksek moral değerlerine sahip olan insan gücü oluşturur. Çünkü en teknik, karmaşık ve etkili silahları asker kullanır. Asker liyakatli ve azimli değilse o modern silah ve araç bir anlam taşımaz. Aslında savunma bütçesi; bir ülkenin askeri gücüne ilişkin ilk göstergedir. ABD 800 Milyar Dolara yaklaşan savunma bütçesi ile bütün dünya devletlerinin neredeyse savunma bütçelerine yakın bir kaynak ayırmaktadır. Bu nedenle dünyanın her bölgesinde donanma ve asker bulundurmaktadır. İkincil önemli nokta ise savunma ve silahlı kuvvetlerin aldığı payın ülkenin milli gelirine ve bütçesine oranıdır. O yüzden güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi ile ancak güçlü ordu olabilir diyoruz. Başta eğitimli ve liyakatli insan, güçlü savunma sanayi ve geniş bütçe imkanları olmak üzere, kaynaklar ne kadar genişse ordunun da güçlü olma olasılığı o derece yüksektir. TSK personelinin maaşı ve tazminatları ile milli savunma bakanlığının bütçesi, araştırma ve geliştirmeye ayrılan pay doğrudan güçlü orduyu etkileyen temel faktörlerdir.

Eğitimli ve liyakatli personelden sonra maddi olarak güçlü bir ordu için önemli olan unsur; savunma sanayi, harp silah ve araçlarının üstünlüğüdür. Savunma sanayisinin temelini, ülkenin dışarıdan yardım almadan kendi savaşını zafere taşıyacak kritik malzemeyi üretme gücüdür. Bir silah ambargosu durumunda personelin ihtiyaçlarını, silah ve mühimmatı üretme gücü önemlidir. Ülkenin kaynaklarını; kriz ve savaş halinde askeri güce dönüştürme kabiliyeti olmayan ülkelerin güçlü orduya sahip olma imkanı sınırlıdır. Ülke yönetiminde sivil asker ilişkileri ile karşılıklı güven ordunun gücünü ve doğru karar verme süreçlerini etkiler. Türk ordusu; tarihi geçmişi, kurumsal yapısı, köklü eğitim kurumları, başta milli mücadele, Kıbrıs Barış Harekatı, İç Güvenlik Harekatı, Irak ve Suriye’de icra ettiği operasyonlar, Balkanlar, Afganistan, Somali gibi ülkelerde iştirak ettiği barışı koruma harekatı görevleri ile dünyanın en eğitimli ve tecrübeli ordularından biridir. Ancak 2007 yılından itibaren yaşanan Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davaları ülkemizde sivil-asker ilişkilerini zehirlemiş ve karşılıklı güveni sarsmıştır. Bu sarsıntı 15 Temmuz’da şiddetli ve yıkıcı bir depreme dönüşmüştür.

Son on yılda TSK; bizim de yıllarca mağduru olduğumuz Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davaları ile büyük baskı ve iftiralarla karşı karşıya kaldı. Emperyalizmin hizmetindeki FETÖ ihanet çetesi, 15 Temmuz’da TSK içinde ayaklandı, millete ve demokrasiye silah çekti. Bu ihanetin bedeli ağır oldu. Milletin vicdanında Ordu-millet dayanışması güven kaybetti. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra ordunun komuta yapısı, disiplini ve hiyerarşisi bozuldu. Asırlık askeri okullar kapatıldı. Askeri sağlık sistemi kökünden değişti. Gerek ülkenin Genelkurmay Başkanının terör örgütü kurmak ve yönetmek gibi akıl ve vicdan dışı bir suçlama ile yargılandığı kumpas davaları ve gerekse 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Türk Ordusu çok ağır darbe aldı. Türkiye'yi hedef alan BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) gibi küresel projelerin arkasındaki karanlık güçler, karşılarında en büyük engel olarak milli ve yerli gücü olan TSK’ni gördü. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı dahil binlerce askeri, atılan iftiralarla terörist ilan edip TSK’dan tasfiye edildi. Böylece FETÖ militanı hainlerin önü açıldı ve 15 Temmuz’a giden ihanetin taşları döşendi. Ne yazık ki bu süreçte ülkeyi yönetenler, yasama, yargı ve yürütme gücünü millet adına kullananlar emperyalist projeye engel olmak ve Türk Askerine sahip çıkmak yerine ihanetin önünü açan yanlış kararlar verdiler.

Milli kurtuluş mücadelesinin lideri ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de altını büyük bir inanç ve güvenle çizdiği gibi; “Türk ordusunun her birliği, dengini mutlaka yener, iki katını durdurur. Şimdilik bundan fazlasını istemiyorum. Çünkü fazlasını milletimizin yaratılıştan sahip olduğu cengâverlik zaten sağlamaktadır." 15 Temmuz ihanetinden sonra içindeki FETÖ çetelerini temizlemiş, terörle mücadelede yıllarca tecrübe kazanmış, Irak ve Suriye’de icra ettiği operasyonlar ile milli bir duruş sergilemiş ve terör koridoru ihanetine dur demiş, Libya ve kardeş Azerbaycan’da elde ettiği başarıları dünyanın dikkatini çekmiş TSK; dünyada her alanda başarı ile harekât icra edebilecek güce sahip en tecrübeli ordulardan biridir. Yeter ki; ordu-millet bağı yeniden ihya edilsin, sivil-asker-siyaset ilişkileri karşılıklı güven esasına göre belirlensin, kumpas davaları ile 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yarattığı hasarlar onarılsın, TSK’ya olan güven yeniden yüzde doksanları bulsun.

“Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir” diyen ve ebedi komutanı olduğu TSK’ni en iyi tanıyan Atatürk’ün altını çizdiği gibi Türk ordusu sonuna kadar milli ve yerlidir, cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar bağlıdır. TSK mensuplarının vicdanları ve beyinleri vatan ve millet sevgisi ile doludur. Çünkü kahraman Türk Askeri; şehit ve gazi olma pahasına vatan ve millet için savaşmak ve zafer kazanmak üzere eğitilir. Türk askerinin asil Türk Milletinden tek beklentisi; saygı, sevgi, güven ve destektir. Kendi ordusuna ihanet edenler ve iftiralarda bulunanlar, Mehmetçiği

emperyalizmin saldırılarına karşı korumak ve kollamak yerine FETÖ ihanet çetesine teslim edenler, askeri vesayet ve darbe örtüsü ile Türk askerine iftiralarda ve hakaretlerde bulunanlar, böylece ordu-millet bütünleşmesine karşı kamu vicdanını zehirleyenler asla milliyetçi ve vatansever olamazlar. Bugün gelinen noktada Türk ordusu, sahip olduğu teknoloji, bilgi, tecrübe ve eğitim üstünlüğü, azami ölçüde millî imkânlara dayanan silah gücü, terörle mücadele ve sınır ötesi harekât kabiliyeti ile her türlü hava koşulunda harekât icra etmektedir. Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk ordusuna yayımladığı tarihî mesajında şöyle seslenmiştir: “Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusu! Memleketini en buhranlı ve müşkül anlarda zulümden, felaket ve musibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmış isen Cumhuriyet'in bugünkü feyizli devrinde de askerlik tekniğinin bütün modern silah ve vasıtalarıyla mücehhez olduğun hâlde, vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur.” TSK; Ata’sından aldığı işbu direktifin doğal bir gereği olarak, asil Türk milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle kendisine milletin vereceği her türlü görevi tarihî bir sorumluluk bilinciyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de zafere taşıyacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki; Ordu-Millet dayanışmasını zehirleyen emperyalist projelere karşı, millet adına yasama, yargı ve yürütme erkini kullananlar uyanık ve bilinçli olsun, samimi birer yerli ve milli vatandaş olmanın gereğini azimle ve kararlı bir şekilde yapsın. Ne mutlu Türküm diyene, yaşasın asil Türk milleti, yaşasın Türk Askeri…

Dursun Çiçek, E. Kur. Albay, 25-26. Dönem İstanbul Milletvekili….

ZEMEDYA

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

inci

Bakirköy Nöbetçi Eczaneler

medya
medya

E-Bülten Aboneliği