Telefon
WhatsApp
Ekonomik dönüşümde ilk adımlar: Bakan Şimşek'in Değerlendirmesi
zemedya
Ekonomik programın uygulanması başarılı bir şekilde devam ediyor.

Hükümetin politika önceliklerinde önemli ilerlemeler kaydedildi.

Ekonomik istikrarın sağlanması adına önemli adımlar atıldı.

Kamu maliyesinde disiplin ve şeffaflık sağlanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Vergi reformu ve vergi adaleti konularında önemli adımlar atıldı ve devam ediliyor.

İş dünyasının rekabet gücünü artırmak için çeşitli teşvikler ve destekler sağlandı.

Kamu harcamalarında verimliliği artırmak için önlemler alınıyor.

Eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması için çalışmalar yürütülüyor.

İstihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak için çeşitli istihdam politikaları uygulanıyor.

Ekonomik büyümeyi desteklemek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için stratejik planlar oluşturuldu ve uygulanıyor.

Bu maddeler, hükümetin ekonomik ve mali politikalarının başarıyla uygulandığına ve ülkenin geleceği için önemli adımların atıldığına işaret ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkenin ekonomik performansına dair detaylı bir değerlendirme yaparak, ilk yılın muhasebesini kamuoyuyla paylaştı. Şimşek'in yaptığı açıklamalara göre, ülke ekonomisindeki gelişmelerin izlendiği bir süreçte, önemli adımlar atıldığı ve hedeflerin doğru yönde ilerlendiği vurgulandı.

Mali disiplin konusunda yapılan değerlendirmede, bütçe açığının milli gelire oranının deprem harcamaları hariç yüzde 1,6 olduğu ifade edildi. Ancak, hükümetin bu açığı 2024 yılında yüzde 5'in altına, 2025 yılında ise yüzde 3'ün altına indirmekte kararlı olduğu belirtildi. Maliye politikalarında harcama disiplini, tasarruf, vergi adaleti ve verimlilik odaklı bir yaklaşımın sürdürüleceği vurgulandı.

Ekonomik büyüme dengesi açısından net dış talebin katkısının arttığına dikkat çekilerek, iç talepten kaynaklanan dengesizliklerin giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ülkenin sürdürülebilir bir cari açık politikasına odaklandığına vurgu yapıldı. Yıllık cari açığın düşüş gösterdiği ve yapısal dönüşümle dış borcun sürdürülebilirliğinin hedeflendiği ifade edildi. Bununla birlikte, azalan cari açık sonucunda dış finansman ihtiyacının da azaldığı ve kalıcı rezerv birikiminin sağlanacağına yönelik adımların atıldığı belirtildi.

Dış finansmana erişimdeki artışlar da vurgulanarak, bankaların ve reel sektörün dış kaynaklara erişimindeki artışın önemli olduğu ifade edildi. Uzun vadeli ve sermaye benzeri dış finansmanın artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan artışlar ve swap hariç net rezervlerin pozitife dönmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilerek, bu trendin devam edeceği ifade edildi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) politikasında yapılan değişikliklere değinilerek, KKM stokunun azaldığı ve TL mevduatın toplam içindeki payının arttığı belirtildi. KKM stokunun kademeli olarak azaltılacağının altı çizildi.

Enflasyonla mücadelede yaşanan gelişmeler de önemli bir başlık olarak ele alındı. Yıllık enflasyonda düşüş trendinin başladığı ve piyasanın gelecek beklentilerinin olumlu yönde olduğu ifade edildi.

Ülkenin risk priminde yaşanan düşüşler, kredi notunun artışı ve görünümün pozitif olması güven artışının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Gri listeden çıkış sürecinde de önemli adımlar atıldığı ve teknik çalışmaların tamamlandığı belirtildi. Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kararlı bir yaklaşım sergilendiği ifade edildi.

Son olarak, yapısal dönüşüm ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik politikalara vurgu yapıldı. Yeni sanayi politikalarının uygulanması ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması hedeflendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı bu değerlendirme, ülkenin ekonomik politikalarının doğru yönde ilerlediğine dair önemli bir gösterge olarak kabul edildi. Bu doğrultuda, atılan adımların sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve istikrar için önemli olduğu vurgulandı.

ZEMEDYA

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

inci

Bakirköy Nöbetçi Eczaneler

medya
medya

E-Bülten Aboneliği